Nahrávam

I AM NORMAL, RIGHT? JUST LIKE YOU.

Umělecký projekt na pomezí výtvarné instalace, performance a happeningu.

Jsme divadelníci, kteří se rozhodli poskytnout divákům ne tak úplně divadelní zážitek. Protože naše práce hraničí s výtvarnou instalací, performance nebo happeningem, považujeme divadelní prostor za limitující. Ten totiž u diváka přirozeně generuje očekávání tradičního divadelního vztahu divák-účinkující. My volíme pro naši práci nedivadelní prostor, ve kterém si divák sám určí svoji pozici a roli v prostoru.

Zrod projektu se neodvíjí od tématu, ale od lidí, kteří jsou v projektu zapojení. V pohybové sekci týmu pracujeme s obyčejností a civilními gesty, které transformujeme do našeho jazyka. Ondra Kalužák, který je opět tvůrcem zvukové složky, chce pracovat s tichem. Anička Laborová, která dělá light design, chce svítit pomocí meotarů. A Síma Vaškovičková chce prostě udělat vernisáž.

Projekt I am normal je teze zastřešující několik projektů (examples). Jedním z nich je celovečerní pohybová inscenace s názvem I am normal: example no. 3

www.iamnormal.cz/

Partnerem inscenace je Moravská galerie v Brně

Mediálním partnerem inscenace je Místní kultura.

Realizační tým:

Režie a choreografie – Juraj Augustín
Dramaturgická konzultace – Alexandra Bolfová
Hudba – Ondrej Kalužák
Zvuk – Ondrej Kalužák
Light design – Anna Laborová
Produkce – Simona Vaškovičová
Asistent režie – Simona Vaškovičová
Inspice – Martina Ipserová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Áša Sárová


Performeri:

Patrícia Pažická
Petr Holík

Materiály